De Alphense Stadsgids

Alphen aan den Rijn, een bruisende stad met een geschiedenis.

Wie is de Alphense stadsgids?


 
frans schouten

Frans Schouten


De Alphense stadsgids is Frans Schouten die al vele jaren als hobby stadswandelingen in Alphen aan den Rijn en rondleidingen in de Bonifaciuskerk (rijksmonument) verzorgt.
 
Deze hobby wordt ondersteund door veel lezen en het nog steeds volgen van cursussen en lezingen op het gebied van vaderlandse -, kunst-  en kerkgeschiedenis.
 
Alle opgedane kennis komt in de stadswandelingen en rondleidingen duidelijk naar voren, waarbij de makkelijke manier van vertellen, met ook plaats voor een knipoog en glimlach, een boeiende wandeling oplevert.
 

Groepen


De Alphense stadsgids wil alleen met groepen van minimaal 2 en maximaal 15 personen lopen om het persoonlijke contact te waarborgen.

Het afdreunen van een verhaaltje wordt daarmee voorkomen en levert het beide partijen een leuke middag/ochtend/avond op.
 

Deelnemersgeld


Omdat het om een hobby gaat zal het deelnemersgeld van € 3,50, minus een klein bedrag aan kosten (plm. € 100,-- per jaar voor website, drukwerk e.d.) naar een goed doel gaan. Het eerste goede doel zal een donatie zijn aan het Schildpaddenopvangcentrum in Alphen aan den Rijn. Een organisatie van vrijwilligers en zonder subsidie en meer dan de moeite waard om te bezoeken. Bij elke wandeling zal dat ook meegedeeld worden.